Θάλασσά μου σκοτεινή


lyrics translation from greek


Θάλασσά μου σκοτεινή

Αχ θάλασσά μου σκοτεινή,
θάλασσα αγριεμένη
πού θα με βγάλεις το πρωί
σε ποια στεριά μου ξένη
πού θα με βγάλεις το πρωί
σε ποια στεριά μου ξένη
αχ θάλασσά μου σκοτεινή,
θάλασσα αγριεμένη


Τα είχα όλα μια φορά
μα ήθελα παραπάνω
τι να τα κάνω τώρα πια
απόψε που σε χάνω


Μέσα στα μαύρα σου νερά
κομμάτια η ζωή μου
αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά
που κρύβεις το νησί μου
αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά
που κρύβεις το νησί μου
μέσα στα μαύρα σου νερά
κομμάτια η ζωή μουMy dark sea

Ah, my dark sea,
Furious sea,
Where will you bring me in the morning
To what earth unknown to me
Where will you bring me in the morning
To what earth unknown to me
Ah, my dark sea,
Furious sea


Ι had it all once
But I wanted more.
What am I to do with this now
Tonight when I lose you?


In your black waters
My life is pieces
Oh, you, my deep sea
Where do you hide my island
Oh, you, my deep sea
Where do you hide my island
In your black waters
My life is pieces


Translated by Marina Boronina
Море мое темное
Исполнители:
Никос Портокалоглу

Ах, море моё тёмное,
Море пугающее
Куда ты меня вынесёшь по утру
На какой материк мне чужой
Куда ты меня вынесёшь по утру
На какой материк мне чужой
Ах, море моё, тёмное,
Море пугающее


Однажды у меня всё это уже было,
Но я хотел большего
Что мне с этим делать теперь
Сегодня вечером, когда я тебя теряю.


В твоих чёрных водах,
Осколками жизнь моя
Ах море моё ты, глубокое,
Что скрываешь мой остров
Ах море моё ты, глубокое,
Что скрываешь мой остров
В твоих чёрных водах,
Осколками жизнь моя.


Translated by Constantin Semeonov
Look video, clip and/or listen to audio
Νίκος Πορτοκάλογλου
Никос Портокалоглу
Nikos Portokaloglou