Το ταξίδι της ζωής


lyrics translation from greek


Το ταξίδι της ζωής

Έβλεπα φωτιές τη γη τριγύρω μου καμμένη
Έβλεπα βροχές ανθρώπους να 'ναι διψασμένοι
Έβλεπα καημούς πρωί τις πόρτες να χτυπάνε
Έβλεπα τρελούς στον ήλιο πέτρες να πετάνε.


Τώρα δε βλέπω, τώρα δε μιλάω
το ταξίδι της ζωής όπου με πάει πάω.


Έβλεπα μικρούς νύχτα να γίνονται μεγάλοι
Έβλεπα τρανούς μες στη μιζέρια και το χάλι
Έβλεπα νεκρούς να τρέχουνε για να σωθούνε
Έβλεπα θεούς να κλαίνε πριν να σταυρωθούνε


Έβλεπα παιδιά να 'ναι τριαντάφυλλα κομμένα
Έβλεπα ζωές στ' αζήτητα στα πεθαμένα
Έβλεπα εχθρούς μαζί στου τζόγου το παιχνίδι
Έβλεπα φτωχούς να τραγουδάνε ΚαζαντζίδηThe journey of the life

I saw fires, the burnt earth round me
I saw rains, people to be thirsty
I saw bitternesses to knock the doors
I saw mad to throw stones to the sun


Now I don't see, now I don't speak
Where the journey of the life leads me I go


I saw small (people) to become big at night
I saw superiors in misery and trying circumstances
I saw dead to rush to be saved
I saw gods to cry before they became crucified


I saw children to be cut roses
I saw lives at stale, at dead
I saw enemies together in the card game
I saw poor to sing Kazandzidis


Translated by Marina Boronina
Путешествие жизни

Я видел огни, землю вокруг меня выжженную
Я видел дожди, людей жаждущих
Я видел, как огорчения утром в двери стучат
Я видел, как сумасшедшие в солнце камни кидают


Сейчас я не вижу, сейчас я не говорю
Путешествие жизни куда меня ведет, (туда) иду


Я видел, как маленькие ночами становятся большими
Я видел важных в нищете и скверном положении
Я видел, как мертвые бегут, чтобы спастись
Я видел, как боги плачут, прежде чем стать распятыми


Я видел, как дети (были) срезанные розы
Я видел жизни в залежалом, в мертвом
Я видел врагов вместе в карточной игре
Я видел, как бедные поют Казандзидиса


Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song "Το ταξίδι της ζωής" ("The journey of the life") is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dimitris Mitropanos