Μια σκέψη έκανα για σένα


lyrics translation from greek


Μια σκέψη έκανα για σένα

Οι σκέψεις έρχονται και πάνε
σαν τα καράβια στον γιαλό
άλλα πηγαίνουν κι άλλα γυρνάνε
κι άλλα κολλάνε στον αφρό


Μια σκέψη έκανα για σένα
μια δεύτερη για μας τους δυο
είμασταν μόνοι, γίναμε ένα
και τώρα πάλι είμαστε δυο


Ξύπνησα κι ήσουν μακριά μου
σ' έψαξα πάλι στη ψυχή
Κι είδα τότε άθελά μου
πως είχες φύγει κι από κειOne time I thought of you

The thoughts come and go
Like ships to the coast
Some go, some come back
Some get stuck in the foam


One time I thought of you
Second - about us both
We were alone, we became one
And now we are two again


I woke up and you were far away from me
I looked for you again in the soul
And then I saw unintentionally
That you went away from there


Translated by Marina Boronina
Один раз я подумал о тебе

Мысли приходят и идут
Как корабли к берегу
Иные идут, а иные возвращаются
А иные застревают в пене


Один раз я подумал о тебе
Второй - о нас обоих
Мы были одни, стали одним
А сейчас снова нас двое


Я проснулся и ты была далеко от меня
Я тебя поискал снова в душе
И увидел тогда нечаянно
Что ты ушла оттуда


Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song "Μια σκέψη έκανα για σένα" ("One time I thought of you") is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dimitris Mitropanos