Κλαίει απόψε η γειτονιά


lyrics translation from greek


Κλαίει απόψε η γειτονιά

Ας ήταν και να πέθαινα
ξημέρωμα Σαββάτου


Όλη η ζωή μου δίχως νόημα,
ξαδέρφη του, ξαδέρφη του θανάτου.
Ας ήταν και να πέθαινα
ξημέρωμα Σαββάτου


Κλαίει απόψε η γειτονιά
μαζί με την καρδιά μου
Πού είσαι, αγάπη μου γλυκιά,
να δεις τα δάκρυα μου;


Όλη η ζωή μου δίχως νόημα,
μία ψευτιά, μία ψευτιά μεγάλη
Και το δικό σου βάσανο
να δω πού θα με βγάλειThe neighbourhood cries tonight

I wish I would die
At daybreak of Saturday


All my life without sense
Cousin, cousin of the death
I wish I would die
At daybreak of Saturday


The neighborhood cries tonight
Together with my heart
Where are you, my sweet love
For to see my tears?


All my life without sense
A lie, a big lie
And your torture
I will see where will lead me to


Translated by Marina Boronina
Плачет сегодня квартал

Пусть бы я умер
На рассвете субботы


Вся жизнь моя без смысла
Двоюродная сестра, двоюродная сестра смерти
Пусть бы я умер
На рассвете субботы


Плачет сегодня квартал
Вместе с сердцем моим
Где ты, любовь моя милая
Чтобы увидеть мои слезы?


Вся жизнь моя без смысла
Ложь, ложь большая
И твое мучение
Увижу, куда меня приведет


Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song "Κλαίει απόψε η γειτονιά" ("The neighbourhood cries tonight") is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dimitris Mitropanos