Οδός Νεφέλης 88, 1995


τραγούδια με μεταφράσεις


Κατεβάσε δωρεάν Οδός Νεφέλης 88 - 1995 - Εκτελεστές του δίσκου
Χάρις Αλεξίου Xaris Aleksioy


Τραγούδια από το δίσκο
Μινοράκι