30 χρόνια Μανώλης Χιώτης, 1985


τραγούδια με μεταφράσεις


Εκτελεστές του δίσκου
Μαίρη Λίντα Mairh Linta


Τραγούδια από το δίσκο
Περασμένες μου αγάπες