Μια βραδιά με τη Μαρινέλλα, 1988


τραγούδια με μεταφράσεις


Εκτελεστές του δίσκου
Μαρινέλλα Marinella


Τραγούδια από το δίσκο
Πυρετός