Καπνισμένο τσουκάλι, 1975


τραγούδια με μεταφράσεις


Εκτελεστές του δίσκου
Νίκος Ξυλούρης Nikos Ksyloyrhs


Τραγούδια από το δίσκο
Τούτες τις μέρες