Πού ταξιδεύεις, 2006


τραγούδια με μεταφράσεις


Εκτελεστές του δίσκου
Όναρ Onar


Τραγούδια από το δίσκο
Πέτα με ψηλά