Ελεύθερος, 1988


τραγούδια με μεταφράσεις


Εκτελεστές του δίσκου
Στέλιος Καζαντζίδης Stelios Kazantzidhs


Τραγούδια από το δίσκο
Πέτρινα χρόνια