Το Ελληνικό τραγούδι, 2006


τραγούδια με μεταφράσεις


Εκτελεστές του δίσκου
Γιοβάννα Giobanna


Τραγούδια από το δίσκο
Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου