Είσαι μια συνήθεια, 1978


τραγούδια με μεταφράσεις


Εκτελεστές του δίσκου
Λίτσα Διαμάντη Litsa Diamanth


Τραγούδια από το δίσκο
Είσαι μια συνήθεια