Καλοκαίρι στην καρδιά, 2010


τραγούδια με μεταφράσεις


Εκτελεστές του δίσκου
Ήβη Αδάμου Hbh Adamoy


Τραγούδια από το δίσκο
Σώσε με