Επηρεάστηκα, 2008


τραγούδια με μεταφράσεις


Εκτελεστές του δίσκου
Νίνο Ξυπολιτάς Nino Ksypolitas


Τραγούδια από το δίσκο
Έρωτά μου