Η αγάπη μας, 1985


τραγούδια με μεταφράσεις


Εκτελεστές του δίσκου
Μαρινέλλα Marinella


Τραγούδια από το δίσκο
Η αγάπη μας