Πέρα απ΄ τις πόλεις της ασφάλτου, 1994


τραγούδια με μεταφράσεις


Εκτελεστές του δίσκου
Ξύλινα Σπαθιά Ksilina Spathia


Τραγούδια από το δίσκο
Ατλαντίς