Τροφή για τα θηρία, 1999


τραγούδια με μεταφράσεις


Εκτελεστές του δίσκου
Ξύλινα Σπαθιά Ksilina Spathia


Τραγούδια από το δίσκο
Τώρα αρχίζω και θυμάμαι