Μια ματιά σαν βροχή, 1997


τραγούδια με μεταφράσεις


Εκτελεστές του δίσκου
Ξύλινα Σπαθιά Ksilina Spathia


Τραγούδια από το δίσκο
Μόνο αυτό
Στο βράχο