Ξεσσαλονίκη, 1993


τραγούδια με μεταφράσεις


Εκτελεστές του δίσκου
Ξύλινα Σπαθιά Ksilina Spathia


Τραγούδια από το δίσκο
Σιωπή