Σταλιά σταλιά, 1969


τραγούδια με μεταφράσεις


Κατεβάσε δωρεάν Σταλιά σταλιά - 1969 - Εκτελεστές του δίσκου
Μαρινέλλα Marinella


Τραγούδια από το δίσκο
Άνοιξε πέτρα
Σταλιά-σταλιά