Σπύρος Παπαβασιλείου


Spyros Papabasileioy

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΜουσική
Разреши мне любить тебя
Let me love you
Ты зови меня любовью
Call me love
Любовь наша
Our love
Ты будешь летом
You will be summer
Летами и зимами
Summers and winters
Сердце мое, ты полюбило
My heart, you have loved
Плачет сегодня квартал
The neighbourhood cries tonight
Я люблю тебя как грех
I love you like sin
Прости
Sorry
Поцелуй за поцелуем я тебя воскресил
Kiss by kiss I have resuscitated you