Στέλλα Θεοφίλου


Stella Theofiloy

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία
Τραγούδια
Любовь, что стала обоюдоострым ножом
Love which became a double-edged knife
До того, как достигнем неба
Until we find heaven