Στέλλα Χασκίλ


Stella Xaskil

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Берега, вечера
Seashores, sunsets
Одна мать вздыхает
Some mother is sighing
Настала ночь без луны
It became dark without moon