Νίκος Οικονομόπουλος


Nikos Oikonomopoylos

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΔίσκοι

Τραγούδια
Послушай, друг
Listen, friend
Сегодня я хотел бы
Today I would have liked
Разреши мне любить тебя
Let me love you
Ее нет здесь теперь
She is not here anymore
Мое право
My right
Подарок для тебя
Gift for you
Кое-какие песни лайко
It is some laiko
Ты вспомнишь меня
You will recall me
Мы будем двигаться вперед вместе
We will advance together
Сделай что-нибудь, чтобы я опоздал на поезд
Make something for me to loose the train
Пожалей меня
Pity me
Люби меня
Love me
Рассветает (Доброе утро)
Good morning
Ο μπαλαμός (Цыганская песня)
Gypsies song
Лучше одиночество
The loneliness is better
Я верю
I believe
Какая ночь тебя похитила
Which night has stolen you
Кто сравнится с тобой
Who can be compared with you
Принцесса
Princess
Лададика
Ladadika
Сумасшедшее и неблагоприятное время
Crazy and upside down time
Я существую
I exist
Нашептывания сердца
Whispers of heart