Χρήστος Κυριαζής


Xrhstos Kyriazhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Вечер субботы
Saturday night
Давай, малышка моя
Come on, my baby
Сигареты, выпивка и бессонные ночи
Cigarettes, drinks and sleepless nights

Μουσική
Вечер субботы
Saturday night
Давай, малышка моя
Come on, my baby
Сигареты, выпивка и бессонные ночи
Cigarettes, drinks and sleepless nights

Στίχοι
Вечер субботы
Saturday night
Давай, малышка моя
Come on, my baby
Сигареты, выпивка и бессонные ночи
Cigarettes, drinks and sleepless nights