Δούκισσα Φωταρά


Doykissa Fwtara

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Люди мы
We are human
Пришел я и сегодня вечером к ступеням твоим
I came to your stairs tonight as well
Скажи, что ты меня встретила
Tell me you met me
Где годы
Where are the years
Погаси пламя
Extinguish the fire
Зачем тебе деньги
What do you need money for