Αλέκος Σακελλάριος


Alekos Sakellarios

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΣτίχοι
Гвоздика за ухом
Carnation behind the ear
Одним вечером, когда лил дождь
One night, when is was raining
Я заберу тебя, чтобы мы ушли
I will take you for we to leave
Вставай, станцуй сиртаки
Get up, dance sirtaki
Трамвай последний
The last tram