Κώστας Καραφώτης


Kwstas Katafwths

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΔίσκοι

Τραγούδια
Увы мне
Alas for me
Была когда-то у меня любовь (Любви удар ножом)
Once I had a love
Ты вспомнишь меня
You will recall me
Успокойся
Calm down
Говори со мной
Speak with me
Пойдем на прогулку (Бахче Чифлик, Хаджи Бахче)
Let's go for a walk (Baxe Tsifliki, Hatji Bahche)
Забирай это и уходи
Take it and go away
Лададика
Ladadika
Нашептывания сердца
Whispers of heart