Αμαρυλλίς


Amaryllis

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Белокожий (Цыганская песня)
White-skinned (Gypsies song)
Сегодня я плакала много
Today I cried much
Я ухожу ради себя
I go away for myself