Νίνο Ξυπολιτάς


Nino Ksypolitas

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία
Τραγούδια
Страсть моя
My passion
ОК
OK
Когда
When
Кто сравнится с тобой
Who can be compared with you
Я боюсь
I'm afraid