Νένα Βενετσάνου


Nena Venetsanoy

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Чувствительный вор
A sensitive thief
Днем мая ты от меня уехал
On the day of May you left me
Ресницы твои сияют
Your eyelashes are shining
Море глубоко
The see is deep
Поезд уходит в восемь
The train leaves at eight