Ελεωνόρα Ζουγανέλη


Elewnora Zoyganelh

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Я не хочу больше, чтобы ты снова пришел
I don't want anymore you to come again
Я не плачу по 'сейчас'
I don't cry about now
Луны-близнецы
Twin moons
Пошлины
Tolls
Пойдем со мной
Come with me
Так просто я тебя люблю
Simply like this I love you
Я закрою глаза
I will close eyes
Ты вспомнишь меня
You will recall me
(Песня) Икарии
Icarian
Я горю, я горю
I'm burning, I'm burning
Немного крошек любви
Few crumbs of love
Эллада, матушка моя
Greece, my mother
С глазами закрытыми
With closed eyes
Пчелы
Bees
Все воскресения мира
All the Sundays of the world
Пойдем на прогулку (Бахче Чифлик, Хаджи Бахче)
Let's go for a walk (Baxe Tsifliki, Hatji Bahche)
Скажи, что ты меня встретила
Tell me you met me
Когда ты на меня смотришь
When you look at me
Ты нужен мне здесь
I need you here
До встречи
See you
Что я тебе сделала, что ты пьешь
What have I done to you and you drink
Помутненный мой разум
My muddy mind
(Песня) Северного ветерка
Of the nothern wind
Исчезла луна
The moon is lost