Γιώργος Παπαδόπουλος


Giwrgos Papadopoulos

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
За твою любовь
For your love

Μουσική
Если я тебя потеряю
If I lose you
Одна минута
One minute
Кристаллы
Crystals
Математика
Mathematics
Ты победила снова
You won again