Χάρης Βαρθακούρης


Xarhs Barthakoyrhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία
Τραγούδια
Удивляюсь
I wonder
Любовь, я думаю
Love I think
Лучше одиночество
The loneliness is better
Странствующая (Любовь моя, любовь моя)
Strolling (My love, my love)
Что мне в первую очередь вспомнить?
What to recall first

Μουσική
Любовь, я думаю
Love I think
Лучше одиночество
The loneliness is better
Странствующая (Любовь моя, любовь моя)
Strolling (My love, my love)
Что мне в первую очередь вспомнить?
What to recall first