Μαρία Δημητριάδη


Maria Dhmhtriadh

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Герои
Heroes
Море широкое
Wide sea
Черные вороны
Black crows
За морем
Beyond the sea
Поезд уходит в восемь
The train leaves at eight
Бумажная маленькая луна
Paper moon