Κατερίνα Κούκα


katerina Kouka

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Не существуют ангелы
There are no angels
Моряк (Один корабль из Пирея)
Sailor (A ship from Pireas)
Зачем тебе деньги
What do you need money for