Λίτσα Διαμάντη


Litsa Diamanth

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία
Τραγούδια
Я вынуждена
I'm forced
Разреши мне любить тебя
Let me love you
Ты привычка
You are a habit
Немного крошек любви
Few crumbs of love
Возьми мой след
Come upon my tracks
Что я тебе сделала, что ты пьешь
What have I done to you and you drink