Γιάννης Μαρκόπουλος


Giannhs Markopoulos

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΜουσική
Если бы были звезды поцелуями твоими
If the stars were your kisses
Фабрика
Factory
Я говорю о детях своих
I speak about my children
Жалобные слова
Grievance words
За морем
Beyond the sea
Тысяча десятков тысяч волн вдалеке от Айвалыка
A thousand myriad waves