Γιώργος Γιαννιάς


Giwrgos Giannias

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Влюбленный
In love
Я готовлю путешествие
I make a trip
Спрячь меня
Hide me
Как неблагодарна ты
How ungrateful you are
Безрассудная и свободная
Crazy and ownerless