Κώστας Χατζής


Kwstas Xatzhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Если я откажусь от тебя, любовь моя
If I deny you, my love
Это не я
It is not me
Я тебя напоила розовой водой
I gave you rose water to drink

Μουσική
Это не я
It is not me
Я отреклась от тебя трижды
I have repudiated you thrice