Τρίο Μπελκάντο


Trio Mpelkanto

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Посадила я лимонное дерево
I have planted a lemon tree
Дядя Фомас
Uncle Thomas
Прошедшие мои любови
My passed loves
Поздравляю
Many years