Νίκη Καμπά


Nikh Kampa

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία



Τραγούδια
Прилетел северный ветер, прилетел южный ветер
Northern wind came, southern wind came