Νίκη Καμπά


Nikh Kampa

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Прилетел северный ветер, прилетел южный ветер
Northern wind came, southern wind came