Γιώργος Μαργαρίτης


Giwrgos Margariths

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Гудят тюремные камеры
Reverberate the prison cells
Скала за скалой
Rock Rock
Падает дождем огонь на дорогу мою
The fire is raining on my way
Дороги в никуда
Roads to nowhere
Одна мать вздыхает
Some mother is sighing
Глаза заплаканные
Tearful eyes
Все ребеты мира
All the rebets of the world
Пойдем на прогулку (Бахче Чифлик, Хаджи Бахче)
Let's go for a walk (Baxe Tsifliki, Hatji Bahche)
Я умираю по тебе
I am dying for you
Словно обездоленный я брожу
Like a destitute I wander
Ты забрала все и ушла
You have taken everything and have gone