Μαρίζα Κωχ


Mariza Kwx

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Отправляется рыбачья лодка
A fishing boat leaves
Я тебе говорил и снова говорю
I've told you that and tell you that again
Сокровище
Treasure
(Песня) Северного ветерка
Of the nothern wind