Ηρώ Σαΐα


Hrw Saia

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Любовь, что стала обоюдоострым ножом
Love which became a double-edged knife
Я горю, я горю
I'm burning, I'm burning
Немного крошек любви
Few crumbs of love
Далеко от меня уйди
Go far away from me
Все ребеты мира
All the rebets of the world
Я люблю тебя
I love you
В бузукья ангелов
In bouzoukia of angels
Что я тебе сделала, что ты пьешь
What have I done to you and you drink