Χρήστος Θηβαίος


Xrhstos Thivaios

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Пусть ты исчезнешь
Let you vanish
Пчелы
Bees
Днем мая ты от меня уехал
On the day of May you left me
Малая родина
Minor motherland

Μουσική
Пусть ты исчезнешь
Let you vanish