Ξύλινα Σπαθιά


Ksilina Spathia

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία
Τραγούδια
Атлантида
Atlantis
Только это
Only this
Возьми меня с собой
Take me with you
Ты должна прийти
You have to come
Тишина
Silence
На обрыве
On the precipice
Теперь я начинаю вспоминать
Now I start recalling
Бумажное небо
Paper sky

Μουσική
Только это
Only this
Возьми меня с собой
Take me with you
Ты должна прийти
You have to come
Тишина
Silence
На обрыве
On the precipice