Μάρκος Κούμαρης


Markos Koumarhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Я поднимусь, чтобы тебя найти
I will rise up to find you

Μουσική
Песню я не забываю
I don't forget the song

Στίχοι
Я поднимусь, чтобы тебя найти
I will rise up to find you
Песню я не забываю
I don't forget the song