Πασχάλης Αρβανιτίδης


Pasxalhs Arbanitidhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Дай мне уйти
Let me go away
Ах, если бы я мог
Ah, if I could
Почему ты боишься
Why are you afraid
Урок сольфеджио
Solfeggio lesson
Гордые все
Proud all of them
Я никогда тебя не забываю
I never forget you
Первый день месяца, первый день года
First day of month, first day of year
Как
How
Голубые твои письма
Your light blue letters
Что ж, между нами все закончено
Well, we are over
Что это, что зовется любовью
What is the thing they call love
Сейчас поздно
Now is late
Уйди, прошу тебя
Go away, please

Μουσική
Гордые все
Proud all of them

Στίχοι
Гордые все
Proud all of them